PROGRAMMA'S PER ACTIVITEIT

Wegens de Covid-19-maatregelen zijn alle activiteiten voor onbepaalde duur opgeschort.

Zodra we in normale omstandigheden en zonder uitsluiting van leden kunnen samenkomen, worden de activiteiten hernomen.


In maart 2021 zal een nieuwe bestuursvergadering plaatsvinden die op de dat ogenblik bestaande situatie zal evalueren in functie van ons koor.