de inhoud van deze website Eligiuskoor wordt stelselmatig overgeplaatst naar www.acapelle.be

Wie we zijn en waar we voor staan vind je op de pagina

"wie wij zijn". 

Alle repetities, uitvoeringen en activiteiten staan opgesomd op de pagina "agenda".

Per activiteit vind je het programma, waarbij de data, de plaats en de uurregeling vermeld staan;

zie hiervoor de pagina "programma per activiteit".

Wat we zingen vind je op de pagina "partituren". 

Wil je weten waar we repeteren? De locatie vind je op de pagina "ons repetitielokaal"

Wens je nog meer info over ons koor of wil je ons contacteren? Via ons contactformulier zijn we steeds bereikbaar!

Wil je weten wat we in het recente verleden hebben uitgevoerd en wil je foto's van ons koor zien? Kijk dan op onze pagina "foto's".

Onze vereniging heeft haar visie, missie en werkmethodes omschreven in haar statuten en huishoudelijk reglement.

© 2020 Willy Mullebrouck

laatste update  19 februari 2024