Beste koorlid, wegens het coronavirus zijn alle activiteiten van ons koor voorlopig opgeschort.

Als de overheden terug de toelating geven dat de koren veilig en op een normale manier opnieuw kunnen samenkomen, worden onze kooractiviteiten hervat.

Eligiuskoor

het koor waar iedereen welkom is!IN MEMORIAM


Wij betreuren het overlijden van ons koorlid

Michel De Marez.


Michel werd geboren op 18 oktober 1940 en overleed op 23 januari 2021.


Het koor biedt de familie zijn innigste deelneming aan.in de rubriek partituren - onderdeel "alle partituren" vind je bijkomende info over de volgende liederen:


14/01/2021

K'Heb gehoord van een stad - Russische volksmelodie (originele partituur en achtergrondinfo)

Kondig het aan - ZJ 406 - Paul Schollaert (4-stemmig en 1-stemmig, origele partituren en achtergrondinfo)

Kondigt het jubelend aan - ZJ 422 - W. Barnard - P. van Amstel (originele partituur en achtergrondinfo)

Kyrie van Taizé (achtergrondinfo)


19/01/2021

Het Eligiuskoor verhuisde op 19 jan 2021 naar het nieuwe lokaal, het Oud-Arsenaal.


Wie we zijn en waar we voor staan vind je op de pagina

"wie wij zijn". 

Alle repetities, uitvoeringen en activiteiten staan opgesomd op de pagina "agenda".

Per activiteit vind je het programma, waarbij de data, de plaats en de uurregeling vermeld staan;

zie hiervoor de pagina "programma per activiteit".

Je vindt de partituren, waarmee het Eligiuskoor werkt, terug op de pagina "partituren". 

Wens je nog meer info over ons koor of wil je ons contacteren? Via ons contactformulier zijn we steeds bereikbaar!

Wil je weten wat we in verleden hebben uitgevoerd. Kijk dan op onze pagina "historiek".

Onze vereniging heeft haar visie, missie en werkmethodes omschreven in haar statuten en huishoudelijk reglement.

© 2020 Willy Mullebrouck