Beste koorlid, wegens het coronavirus zijn alle activiteiten van ons koor voorlopig opgeschort.

Als de overheden terug de toelating geven dat de koren veilig en op een normale manier opnieuw kunnen samenkomen, worden onze kooractiviteiten hervat.

Eligiuskoor

het koor waar iedereen welkom is!

nieuw op onze website

26/01/2021

in de rubriek partituren - onderdeel "alle partituren" vind je bijkomende info over de volgende liederen:

Laat ons bidden - Paul Schollaert (originele partituur en achtergrondinfo)

Laat ons liefste samen varen -Bert Peleman - Armand Preud'homme (achtergrondinfo)

Lief Vrouwke - Bruno Svoboda - Paul Claudel - bewerking: Pieterjan Veranneman (achtergrondinfo)

Liefde gaf u duizend namen - August Cuppens - Lodewijk De Vocht (achtergrondinfo)

Look at the world - John Rutter (achtergrondinfo en vertaling)


Wie we zijn en waar we voor staan vind je op de pagina

"wie wij zijn". 

Alle repetities, uitvoeringen en activiteiten staan opgesomd op de pagina "agenda".

Per activiteit vind je het programma, waarbij de data, de plaats en de uurregeling vermeld staan;

zie hiervoor de pagina "programma per activiteit".

Je vindt de partituren, waarmee het Eligiuskoor werkt, terug op de pagina "partituren". 

Wens je nog meer info over ons koor of wil je ons contacteren? Via ons contactformulier zijn we steeds bereikbaar!

Wil je weten wat we in verleden hebben uitgevoerd. Kijk dan op onze pagina "historiek".

Onze vereniging heeft haar visie, missie en werkmethodes omschreven in haar statuten en huishoudelijk reglement.

© 2020 Willy Mullebrouck